Hà Lan cảnh báo Omicron trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo