Hạ Long mở lại bãi tắm công cộng và một số hoạt động khác