Hà Nam đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch COVID-19