Hà Nam phát hiện thêm nhiều trường hợp mắc COVID-19 qua sàng lọc y tế