Hà Nội: 95% đối tượng nguy cơ và người dân sẽ tiêm đủ mũi vắc xin Covid-19