Hà Nội: Ba phường ở cấp độ 3 chưa thể đón học sinh tới trường