Hà Nội: Chưa xác định được nguồn lây của ca F0 ở phố Trần Nhân Tông