Hà Nội: Đề nghị giáo viên chi tiền tiêm vắc xin Covid-19 tự nguyện, có bất thường?