Hà Nội: Đề nghị trả giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT qua bưu điện

Bưu điện Hà Nội đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép các bưu điện trung tâm, bưu điện huyện, thị xã được liên hệ với các trường và các Phòng Giáo dục để hỗ trợ học sinh trong việc chuyển trả hồ sơ.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp đợt 1. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 29/7, Bưu điện Hà Nội đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về việc đề nghị trả hồ sơ học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm của học sinh qua đường bưu điện.

Bưu điện Hà Nội đang thực hiện văn bản số 2398/UBND-KSTT ngày 27/7/2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc triển khai một số biện pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các cấp để phòng, chống dịch COVID-19.

Cơ quan này đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép các bưu điện trung tâm, bưu điện huyện, thị xã được liên hệ với các trường Trung học phổ thông và các Phòng Giáo dục để hỗ trợ học sinh trong công tác chuyển trả hồ sơ gồm học bạ, bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp... tại nhà khi học sinh có nhu cầu.

Bưu điện Hà Nội đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường nhắn tin thông báo đến phụ huynh học sinh qua sổ liên lạc điện tử về tiện ích chuyển trả hồ sơ tại nhà qua bưu điện thành phố Hà Nội.

Trước đó, ngày 27/7, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 1265/QLCL về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Nội dung công văn nêu rõ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh nhận học bạ, bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp... tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích, đồng thời phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, Cục Quản lý chất lượng thông báo để các Sở Giáo dục và Đào tạo biết và xem xét, chủ động phối hợp với các bưu điện tỉnh, thành phố tạo thuận lợi cho thí sinh trong việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích phù hợp với đặc thù tại địa phương và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bưu chính do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định./.

Theo Nguyễn Văn Cảnh/VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-de-nghi-tra-giay-chung-nhan-tot-nghiep-thpt-qua-buu-dien/730140.vnp

Tags: Giấy chứng nhận tốt nghiệp  |  Bưu điện Hà Nội  |  COVID-19  |  Bộ phận một cửa