Hà Nội: Doanh nghiệp tung nhiều sản phẩm mới hút khách giữa mùa Covid-19