Hà Nội: Đôi nam nữ tử vong trên đường về quê do bị sét đánh