Hà Nội: Học sinh lớp 1, 2 có thể được miễn thi trực tuyến

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có công văn gửi phòng GD-ĐT các quận, huyện thị xã hướng dẫn việc kết thúc năm học 2020-2021 đối với giáo dục tiểu học.

Theo đó, Sở yêu cầu các Phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã chỉ đạo các trường tiểu học trên địa bàn quản lý mà chưa hoàn thành việc kiểm tra đánh giá định kỳ các môn học cuối học kỳ 2, không đủ điều kiện để kiểm tra trực tuyến theo quy định của Bộ GD-ĐT được vận dụng Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học, Thông tư số 30/20214/TT-BGDĐT để hoàn thành việc đánh giá, xếp loại học sinh; giao quyền cho giáo viên dựa vào kết quả học kỳ I, kết quả giữa kỳ II và kết quả đánh giá thường xuyên khẳng định kết quả năm học 2020-2021 đối với học sinh lớp 1, lớp 2.

Giáo viên được dựa vào kết quả học kỳ I, kết quả giữa kỳ II và kết quả đánh giá thường xuyên để đánh giá kết quả năm học 2020-2021 đối với học sinh lớp 1, lớp 2.

Sở cũng yêu cầu các phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Giáo dục phổ thông của Sở trước ngày 15/8/2021 để kịp thời chuẩn bị cho năm học mới.

Theo Thanh Hùng/Vietnamnet Link Gốc:           Copy Link
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/ha-noi-chi-dao-hoan-thanh-danh-gia-xep-loai-hoc-sinh-tieu-hoc-763598.html

Tags: học sinh tiểu học  |  Hà Nội