Hà Nội: Học sinh lớp 12 học trực tiếp 3 buổi mỗi tuần từ ngày 6/12