Hà Nội: Hơn 1.643 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội (22:45 16/10/2021)