Hà Nội: Một tài xế F0 tới điểm tiêm vaccine, phường ra thông báo khẩn