Hà Nội: Người đàn ông bị cướp khi đi 'vui vẻ' với 'trai bao'