Hà Nội: Những học sinh khối 12 không đến trường vẫn được đảm bảo quyền lợi học tập