Hà Nội: Nới lỏng hoạt động nhưng tuyệt đối không lơ là chống dịch