Hà Nội: Phạt tiền nhiều hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch