Hà Nội: Quận Hai Bà Trưng đề xuất từ 1/10 mở lại tất cả hoạt động, dịch vụ