Hà Nội: Quận, huyện phải chấn chỉnh việc ra văn bản về trả phí tiêm vắc xin