Hà Nội: Thêm 24 ca dương tính, nhiều ca liên quan BV Phổi Hà Nội