Hà Nội: Thêm 3 phường có nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng