Hà Nội: Thời hạn nộp thuế GTGT của tháng Ba và quý 1 sắp hết

Cục thuế Hà Nội thông báo đối với các trường thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ tính thuế tháng Ba và quý 1, thời gian gia hạn chậm nhất tương ứng vào các ngày 20/9 và 30/9.

Cục Thuế Hà Nội khuyến cáo người nộp thuế lưu ý thời hạn nộp tiền thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn. (Ảnh: Vietnam+)

Theo đại diện Cục thuế Hà Nội, với trường hợp người nộp thuế kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, sẽ nộp tiền thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3/2021 chậm nhất ngày 20/9/2021.

Bên cạnh đó, các trường hợp người nộp thuế kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý cũng sẽ nộp tiền thuế phát sinh trong quý 1, chậm nhất ngày 30/9.

Để tránh việc nộp chậm tiền thuế đã được gia hạn vào ngân sách nhà nước, Cục Thuế Hà Nội khuyến cáo người nộp thuế lưu ý thời hạn, từ đó có kế hoạch nộp tiền thuế, tránh trường hợp bị tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Kể từ đầu năm 2020, dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào nước ta và gây ra nhiều tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất-kinh doanh. Nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất-kinh doanh cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh, ngày 19/4, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất năm 2021.

Tại Nghị định, Chính Phủ đã quy định gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 3-8/2021 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức.

Cụ thể, thời gian gia hạn là 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3-6/2021 và quý 1, quý 2. Bên cạnh đó, thời gian gia hạn là 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng Bảy, thời gian gia hạn là 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng Tám. Và, thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.../.

Theo Hạnh Nguyễn (Vietnam+)/VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-thoi-han-nop-thue-gtgt-cua-thang-ba-va-quy-1-sap-het/741648.vnp

Tags: Cục thuế Hà Nội  |  thuế giá trị gia tăng  |  gia hạn thuế  |  Luật Quản lý thuế  |  COVID-19