Hà Nội: Trao tặng thiết bị học trực tuyến tại huyện Thường Tín