Hà Nội: Trích hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ 140 máy tính cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn