Hà Nội: Trung thu người dân đổ ra đường, kiểm soát dịch Covid-19 ra sao?