Hà Nội: Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng 'lạm thu' đầu năm học