Hà Nội bỏ kiểm tra giấy đi đường tại các chốt cửa ngõ