Hà Nội cách ly khu dân cư với hơn 3.000 người do có chùm ca mắc Covid-19