Hà Nội cấp 6.000 túi thuốc cho F0 điều trị tại nhà