Hà Nội chấn chỉnh việc ra văn bản không thống nhất về tiêm vaccine COVID-19