Hà Nội công bố mức xử phạt 16 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19