Hà Nội đã hỗ trợ cho 29 nghìn lao động tự do

Hơn 210.000 người lao động, hộ gia đình tại Hà Nội đã có quyết định hỗ trợ an sinh xã hội theo chính sách đặc thù của thành phố. Đa số người đã có quyết định hỗ trợ đã được nhận tiền mặt. Riêng nhóm lao động tự do đã có gần 29.000 người nhận quyết định hỗ trợ với số tiền hơn 43,4 tỉ đồng, trong đó hơn 17.000 người đã nhận tiền, mỗi người 1,5 triệu đồng. Đó là thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, tính đến sáng ngày 23/8.

Thứ hai, 23/08/2021 20:05

Thời sự