Hà Nội đã khắc phục ùn tắc tại điểm làm xét nghiệm COVID-19