Hà Nội đề nghị tiếp tục dừng chuyến bay thương mại, tàu khách