Hà Nội hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho lao động tự do mất việc vì COVID-19