Hà Nội hỗ trợ 3.180 hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19