Hà Nội hướng dẫn xử trí các ca mắc COVID-19 và F1, F2 tại trường học