Hà Nội khẩn trương đưa Trạm Y tế lưu động vào hoạt động