Hà Nội khôi phục sản xuất theo hướng bền vững

Gần 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn tới các doanh nghiệp tại Hà Nội. Để không phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội, giảm áp lực cho doanh nghiệp, TP. Hà Nội đã quyết định phân chia mức độ giãn cách thành 3 vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch. Thực hiện kế hoạch này, các quận huyện có khu công nghiệp lớn đã triển khai các phương án khôi phục sản xuất. Tinh thần chung của các địa phương là an toàn đến đâu, khôi phục sản xuất bền vững đến đó.

Thứ bảy, 18/09/2021 19:01

Thời sự