Hà Nội không phát hiện sự cố mất ATTP dịp Trung thu