Hà Nội quyết liệt, thần tốc 'vượt sóng' kiểm soát được dịch Covid-19