Hà Nội sẵn sàng kích hoạt hệ thống điều hành hóa đơn điện tử