Cập nhật tình hình Covid-19

Hà Nội sẽ tiêm vaccine cho học sinh, dạy trực tiếp khi khống chế được dịch COVID-19

Theo Chỉ thị số 21 của UBND thành phố Hà Nội, khi dịch bệnh được kiểm soát, các đơn vị, địa phương cần chỉ đạo thực hiện việc tổ chức dạy học trực tiếp.

Ảnh minh họa

Xây dựng phương án tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho học sinh

Chiều 20/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021 - 2022 của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội, trong đó yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã để tập trung xây dựng, triển khai kế hoạch năm học 2021 - 2022 linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập, vừa đảm bảo sức khỏe, vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch; chỉ đạo thực hiện việc tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát.

Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp mà không thể tổ chức dạy học trực tiếp thì phải tổ chức dạy học trực tuyến để hoàn thành kế hoạch năm học, bảo đảm chất lượng giáo dục; không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ em mầm non, cần duy trì hoạt động kết nối với gia đình, trẻ em qua hoạt động truyền thông, hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ em thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, tổ chức cho trẻ em vui chơi tại nhà.

Học sinh, khách mời tham dự Lễ khai giảng tại THCS Trưng Vương được xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị cần quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các kỹ năng cần thiết để tiến hành dạy học trực tuyến, đào tạo từ xa; xây dựng nền tảng dạy - học trực tuyến dùng chung, hệ thống bài giảng chuẩn hóa, kho học liệu điện tử chia sẻ theo hướng tạo môi trường tương tác, tăng tính thích ứng, trải nghiệm đối với người học, tăng cường khả năng tự học cho học sinh, sinh viên; có chính sách hỗ trợ, miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí, hỗ trợ kịp thời sách giáo khoa đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng 'lạm thu' đầu năm học.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng, triển khai kế hoạch chi tiết, cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, trong đó có việc hướng dẫn xây dựng hệ thống đề thi, bài kiểm tra, ngân hàng câu hỏi phục vụ tổ chức thi, kiểm tra đánh giá theo hình thức trực tuyến phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo phòng chống địch hiệu quả; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị cho trẻ em 5 tuồi sẵn sàng vào học lớp 1; tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm chất lượng và hiệu quả trong năm 2021-2022; chuẩn bị các điều kiện để dạy học môn Tin học và môn Ngoại ngữ đối với lớp 3 bắt đầu từ năm học 2022 - 2023; tổ chức biên soạn, thẩm định, tài liệu giáo dục địa phương theo lộ trình quy định; bảo đảm cung cấp kịp thời sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học…

Thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông gắn với thực tiễn; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao… Đồng thời, Sở cần triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, an toàn, không có bạo lực học đường; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội, hỗ trợ học sinh, nhất là học sinh tiểu học, trong việc học trực tuyến tại nhà; quan tâm, có giải pháp để ổn định tâm lý, tư tưởng của học sinh, sinh viên bị tác động do tình hình dịch bệnh kéo dài…

Thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2021-2022 tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung đủ biên chế giáo viên, tổ chức tốt công tác tuyển dụng giáo viên, có giải pháp phù hợp để hỗ trợ giáo viên, người lao động trong ngành Giáo dục và Đào tạo bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là giáo viên, người lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Chỉ thị yêu cầu Sở Y tế Hà Nội cần hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho học sinh, sinh viên và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường; xây dựng phương án cụ thể về việc tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên (đối tượng dưới 18 tuổi).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu với thành phố về chính sách hỗ trợ giáo viên, học sinh trong một số trường hợp đặc thù, thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đối với người lao động trong ngành giáo dục và các cơ sở giáo dục ngoài công lập chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19; hỗ trợ giáo viên, nhân viên, người lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Nâng cao chất lượng giáo dục, giáo viên; kiên quyết chống bệnh thành tích

Chỉ thị yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện một số nhiệm vụ cần triển khai ngay:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu triển khai phát động Chương trình 'Sóng và máy tính cho em'.

- Nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng giáo viên; nghiên cứu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền chính sách khuyến khích học sinh giỏi vào ngành sư phạm, tạo môi trường, hệ sinh thái giáo dục phát triển lành mạnh, bình đẳng, sáng tạo, khuyến khích đổi mới sáng tạo phù hợp với đặc điểm từng cơ sở giáo dục.

- Có giải pháp tổng thể, thiết kế chính sách từ đào tạo - tuyển dụng - sử dụng nguồn nhân lực bảo đảm thực chất, đào tạo gắn với nhu cầu tuyển dụng xã hội, kiên quyết chống bệnh thành tích trong giáo dục góp phần đạt được mục tiêu 'học thật, thi thật, nhân tài thật', thu hút nhân tài, 'học đi đối với hành', nhanh chóng khắc phục tình trạng 'thừa thầy, thiếu thợ'.

- Thiết kế chương trình học bảo đảm tăng cường kiến thức, kỹ năng sống; kiểm soát tình trạng dạy thêm học thêm; hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa và tài liệu tham khảo bảo đảm khoa học, công khai, minh bạch, tránh dư luận không tốt, bảo đảm không để học sinh nào thiếu sách học; sớm công bố phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 - 2023 phù hợp với tình hình dịch bệnh phức tạp và phương án các năm tiếp theo để giáo viên và học sinh có thời gian chuẩn bị.

- Có giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử, truyền thống đoàn kết, văn hóa, các giá trị tốt đẹp của dân tộc, của cha ông ta; tăng cường việc dạy và học ngoại ngữ, tin học gắn với việc đổi mới và sáng tạo, hội nhập quốc tế. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, lí tưởng cách mạng.

- Trên cơ sở đánh giá thực trạng hệ thống các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại thành phố, thực hiện rà soát quy hoạch, cơ cấu lại trường, lớp học, điểm trường, đội ngũ giáo viên theo tinh thần 'ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên' nhưng phải bảo đảm sắp xếp một cách khoa học, hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả.

Sở Nội vụ cần phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận, huyện đề xuất, báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố phân bố biên chế giáo viên sau khi được Bộ Nội vụ thẩm định; quyết định giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc thành phố, trong đó có số giáo viên tại các cơ sở giáo dục và đào tạo; hướng dẫn việc tuyển dụng giáo viên theo quy định.

Sở Xây dựng cần phối hợp các cơ quan liên quan và các địa phương rà soát, tăng cường kiểm tra, giám sát quy hoạch xây dựng gắn với không gian xây dựng trường học phù hợp, nhất là ở các quận, huyện lớn, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; quy hoạch không gian trường học phải có tầm nhìn xa, hiện đại.

Các sở, ban, ngành liên quan căn cứ phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao có phương án giải quyết, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết các khó khăn trong giáo dục theo đúng quan điểm 'giáo dục là quốc sách hàng đầu'. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc, tổng thể, toàn diện tới từng cơ sở giáo dục, từng cán bộ, giáo viên, từng người dân và học sinh, sinh viên về quan điểm của Đảng, Nhà nước về giáo dục.

Ủy ban nhân dân quận, huyện: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện đánh giá thực trạng hệ thống các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại địa bản, thực hiện rà soát quy hoạch, cơ cấu lại trường, lớp học, điểm trường, đội ngũ giáo viên.

Theo Tạ Hiển/VTVNEWS Link Gốc:           Copy Link
http://vtv.vn/giao-duc/ha-noi-se-tiem-vaccine-cho-hoc-sinh-day-truc-tiep-khi-khong-che-duoc-dich-covid-19-20210920191709222.htm

Tags: UBND Thành phố Hà Nội