Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát cửa ngõ