Hà Nội sẽ triển khai gói đầu tư hệ thống y tế cơ sở dự kiến 1.000 tỷ đồng