Hà Nội sẽ xử lý dứt điểm vi phạm công trình đê điều nghiêm trọng, nổi cộm

UBND thành phố Hà Nội ngày 30-6-2021 đã ban hành Công văn số 2048/UBND-KT về ngăn chặn, xử lý tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều ở bãi sông trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, thực hiện kiến nghị của Bộ NN&PTNT về việc ngăn chặn, xử lý tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều ở bãi sông trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp với các sở: NN&PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ khu vực bãi sông, bãi nổi trên địa bàn, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm, nhất là vụ việc vi phạm nghiêm trọng, nổi cộm, kéo dài.

UBND thành phố cũng giao chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, tổ chức quản lý chặt chẽ hành lang bảo vệ đê điều, đất bãi sông, bãi nổi theo đúng quy định của pháp luật về đê điều; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố để các vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều tồn tại kéo dài hoặc để xảy ra những vụ việc vi phạm mới trên địa bàn không bị xử lý kịp thời, kiên quyết, dứt điểm, đúng quy định của pháp luật...

Trước đó, trong Công văn số 3555/BNN-PCTT ngày 10-6-2021 gửi UBND thành phố Hà Nội, Bộ NN&PTNT nêu rõ, qua công tác quản lý, kiểm tra thực tế cũng như báo cáo của cơ quan quản lý đê điều của thành phố Hà Nội, tình hình vi phạm pháp luật về đê điều ở các khu vực bãi sông trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp, nghiêm trọng, nhất là tình trạng san lấp mặt bằng lấn chiếm bãi sông, lòng sông, xây dựng công trình nhà ở, nhà xưởng, tập kết vật liệu trái phép với quy mô lớn ở bãi sông gây cản trở thoát lũ, ảnh hưởng đến an toàn đê điều.

Bộ NN&PTNT đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu vực bãi sông, bãi nổi trên địa bàn, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm…

Theo Hoài Thu/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1004405/ha-noi-se-xu-ly-dut-diem-vi-pham-cong-trinh-de-dieu-nghiem-trong-noi-com

Tags: Đê điều  |  Sạt lở nghiêm trọng  |  vi phạm công trình