Hà Nội siết chặt quy định phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở y tế