Thông tin về Hà Nội

Hà Nội thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Hà Nội khẩn trương triển khai kế hoạch thích ứng an toàn với dịch COVID-19, tổ chức các hoạt động giáo dục tương ứng cấp độ dịch, tiến tới tiêm vaccine cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Chiều 20/10/2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Công điện số 22/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp tạm thời 'Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19' trên địa bàn thành phố./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-thich-ung-an-toan-linh-hoat-kiem-soat-hieu-qua-dich-covid19/747971.vnp

Tags: Infographics  |  Graphic News  |  Tin đồ họa  |  Thông tin đồ họa  |  Thành phố Hà Nội  |  Thích ứng an toàn  |  Kiểm soát dịch bệnh